Profilová zkouška 2019

Profilová část maturitní zkoušky 2019

V souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji:

– dílčí zkouška konaná ústní formou před zkušební maturitní komisí společné části maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky se budou konat v termínu od 16. 5. do 25. 5. 2018

– profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek z nabídky předmětů a dále žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů
– profilová část povinných i nepovinných zkoušek se bude konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
– žák může konat pouze 1 povinnou zkoušku z předmětu výchovného charakteru (hudební výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova)
Povinné zkoušky:
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Společenské vědy
Dějepis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Informační a komunikační technologie
Náboženská výchova

Nepovinné zkoušky:
Ředitelka školy stanovila omezení výběru nepovinné zkoušky pravidlem, podle něhož si žák nemůže zvolit stejný předmět, ze kterého skládá povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Společenské vědy
Dějepis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Informační a komunikační technologie
Náboženská výchova
Mgr. Jana Vylobová
ředitelka školy
Ostrava – Poruba 21. 9. 2018