Projekt Comenius

Projekt Comenius

Název projektu: Variety is the spice of life – cultural diversity in the context of lifelong learning and democracy. ( Pestrost je kořením života – kulturní rozmanitost v kontextu celoživotního vzdělávání a demokracie)

Doba trvání: 1.8. 2010 – 31.7. 2012

Partnerské státy (města):

  • Německo (Neuhaus am Rennweg)
  • Polsko (Czchow)
  • Rumunsko (Caracal)
  • Bulharsko (Sofie)
  • Turecko ( Civril)
  • Portugalsko (Porto)

Obsah projektu: Projekt je zaměřen na prezentování kulturních zvláštností jednotlivých států a regionů. Studenti se prostřednictvím akcí spojených s projektem (výstava fotografií, tvorba kalendáře, soutěž ve vaření místních kulinářských specialit, průzkum životního stylu, tvorba tematických prezentací) budou seznamovat s charakteristikami regionu, ve kterém žijí, dále pak mají možnost navštívit do projektu zapojené země, prezentovat naši kulturu a seznamovat se s životem v jiných zemích, navázat kontakty, získat nová přátelství. Jazykem projektu je angličtina, což nabízí studentům jedinečnou možnost ověřit si své v lavicích získané znalosti v přirozené komunikaci.

Projekt Partnerství škol Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Více informací naleznete na stránkách www.naep.cz