Průvodce přihlášení k MZ

Žák se musí k maturitní zkoušce přihlásit, pokud ji chce konat. Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy. Přihlašování žáků pro jarní zkušební období bude v letošním školním roce ukončeno 1. prosince 2018 – jarní termín, 25. června 2019 – podzimní termín.

Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní.

Nutno také připomenout, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období školního roku 2017/2018.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 1. prosince 2018 (pro podzimní období do 25. června 2019) řediteli kmenové školy, který údaje zapíše do centrálního registru a do 5 dnů od předání údajů do Centra předá žákům výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.  V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné. V profilové části se pak přihlašují ke dvěma povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše ke dvěma zkouškám nepovinným