Quo Vadis II

Projekt „Quo Vadis II – cesta ke vzdělání“ je zaměřen na podporu účasti žáků v zájmových a tvořivých činnostech v rámci i mimo rámec školní výuky. Současně je zaměřen na vyhledávání a další rozvoj mimořádně nadaných dětí a žáků. Cílovou skupinou jsou děti a žáci mimořádně nadaní a sekundárně pracovníci škol a školských zařízení. Cílem projektu je v oblasti podpory vytvořit systémový rámec pro identifikaci a další rozvoj mimořádně nadaných dětí a žáků s tímto obsahem:

 • vytvořit vzdělávací programy se zaměřením na vyhledávání a další rozvoj mimořádně nadaných dětí a žáků.
 • účast na přehlídkách a soutěžích
 • rozšířit nabídku zájmového vzdělávání venkovským školám- zlepšit situaci na malých základních školách rozšířením nabídky zájmového vzdělávání

Partnery projektu jsou:

Církevní gymnázium Německého řádu, s.r.o., Olomouc

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Biskupské gymnázium v Ostravě

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově

Dům dětí a mládeže Olomouc

Biskupské gymnázium v Ostravě podporuje osm zájmových kroužků v sedmi základních školách regionu. Mezi partnerské základní školy patří:

ZŠ Hlučín, Hornická 7

 • Přírodopisný kroužek

ZŠ JAK Fulnek, Česká 339

 • Matematika a informatika pro nadané děti

ZŠ a MŠ TGM Fulnek

 • Klub dovedných rukou

ZŠ Heleny Salichové Ostrava – Polanka nad Odrou

 • Bubble English

ZŠ Ostrava – Zábřeh, V Zálomu 1

 • Nechráněné Poodří

ZŠ a MŠ Velká Polom

 • Keramický kroužek

ZŠ Háj ve Slezsku

 • Počítačový kroužek
 • Dramatický kroužek