Seznam zaměstnanců školy

Mgr. Jana Vylobová

ředitelka školy
jana.vylobova@b-g.cz

Mgr. Tomáš Čirž, Dr. theol.

školní kaplan
tomas.cirz@b-g.cz

Mgr. Jarmila Johnová

zástupkyně ředitele
jarmila.johnova@b-g.cz

Ing. Marie Jędrysková

výchovný poradce
marie.jedryskova@b-g.cz

Mgr. Ivana Kvitová

školní metodik prevence
ivana.kvitova@b-g.cz

Mgr. Denisa Barčová

metodik informačních a komunikačních technologií
denisa.barcova@b-g.cz

Mgr. Miroslava Elšíková

kariérový poradce
miroslava.elsikova@b-g.cz
 
 

Pedagogičtí pracovníci

  • Interní učitelé

Mgr. Robert Bangievský
robert.bangievsky@b-g.cz
Mgr. Anna Břečková
anna.breckova@b-g.cz
Mgr. Roman Burda
roman.burda@b-g.cz
Mgr. Jakub Dvorský

jakub.dvorsky@b-g.cz

Mgr. Miroslava Elšíková
miroslava.elsikova@b-g.cz
Ing. Jarmila Foltová
jarmila.foltova@b-g.cz
Mgr. Romana Holáňová
romana.holanova@b-g.cz
Mgr. Marcela Chrástecká
marcela.chrastecka@b-g.cz
Mgr. Rita Chrástecká
rita.chrastecka@b-g.cz
Mgr. Renata Kany
renata.kany@b-g.cz
Mgr. Barbora Konštacká
barbora.konstacka@b-g.cz
Mgr. Hana Kukučková
hana.kukuckova@b-g.cz
Mgr. Jan Ligocký
jan.ligocky@b-g.cz
Mgr. Marie Nowaková

marie.nowakova@b-g.cz

PaedDr. Radana Parmová
radana.parmova@b-g.cz
Mgr. Marie Pešatová
marie.pesatova@b-g.cz
Mgr. Dagmar Pijáčková
dagmar.pijackova@b-g.cz
RNDr. Tomáš Řehánek

tomas.rehanek@b-g.cz

Ing. Viera Ságlová
viera.saglova@b-g.cz
Mgr. Jana Sladká
jana.sladka@b-g.cz
Mgr. Pavel Stuchlý
pavel.stuchly@b-g.cz
Mgr. Dagmar Šubertova
dagmar.subertova@b-g.cz
Mgr. Marcela Tylečková
marcela.tyleckova@b-g.cz
Mgr. Nela Žitníková
nela.zitnikova@b-g.cz
  • Asistent pedagoga
 Bc. Dagmar Máchová

dagmar.machova@b-g.cz

Jitka Táborská
jitka.taborska@b-g.cz