Školní kariérový poradce

Mgr. Miroslava Elšíková

e-mail: miroslava.elsikova@b-g.cz

Pro studenty:

– doporučení vhodných informačních zdrojů a poradenských subjektů

– příprava pro vstup na trh práce (životopis, pracovní pohovor, motivační dopis)

– podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

– možnost individuálního setkání, rozhovor

– skupinové poradenství pro celé třídy

Pro rodiče:

-možnost individuálního setkání, rozhovoru o profesní orientaci dítěte a situaci na trhu práce

-možnost skupinového poradenství