Školní metodik prevence

Mgr. Ivana Kvitová

Konzultační hodiny: čtvrtek 12,35 – 13,10hod (jinak dle domluvy)

Kontakt: ivana.kvitova@b-g.cz, ivana.kvitova@centrum.cz, 604863801 – moji pracovnu naleznete v 1. patře vlevo

Posláním školního metodika prevence je

–         zajišťovat prevenci rizikového chování ve škole, v případě jeho projevů navrhnout řešení

–         vytvářet a kontrolovat realizaci minimálního preventivního programu školy a školní preventivní strategie

–         poskytovat informace a metodickou pomoc v oblasti prevence a řešení rizikového chování ostatním pracovníkům školy

–         ve spolupráci s odbornými pracovišti zajišťovat a zvyšovat informovanost studentů v oblasti rizikového chování

–         vedení dokumentace výskytu a řešení rizikového chování

Služby studentům:

–          poskytuje pomoc a podporu při řešení osobních problémů a problémů v kolektivu

–          pracuje s třídními kolektivy – podporuje a rozvíjí zdravé vztahy ve škole

Služby rodičům

–          konzultuje projevy rizikového chování, pomáhá vyhledat odbornou pomoc

Služby učitelům

–         spolupracuje s třídními učiteli při diagnostice vznikajícího rizikového chování a navrhování řešení