Slovo otce biskupa

Jsou chvíle v životě, kdy nám na mysli vyvstane téma – škola. Ať už je to z důvodu, že si nějakou školu vybíráme nebo s vděčností vzpomínáme na to, co nám škola dala. Pro všechny, kteří se řadí k první nebo k druhé kategorii, ale i pro právě studující, jsou tu nyní internetové stránky Biskupského gymnázia v Ostravě. Těší mne, že vám mohu jejich prostřednictvím sdělit pár slov.

Biskupské gymnázium v Ostravě, patří k těm školám, které si po roce 1989 vzaly na sebe díl odpovědnosti za výchovu a vzdělávání mladé generace. A já věřím, že se za dobu svého působení gymnázium stalo nejen nástrojem vzdělanosti, ale také zprostředkovatelem pravdivých hodnot života, které přináší křesťanství a které patří k růstu osobnosti mladého člověka.

Přeji všem, kdo skrze tuto školu vstoupí nebo již vstoupili do procesu výchovy a vzdělávání, aby jim léta strávená v jeho školních lavicích přinesla bohaté plody jak v osobním, tak v pracovním životě.

Přeji škole v jejím každodenním úsilí mnoho úspěchů a společně prožité radosti.

Mons. František Václav Lobkowicz

biskup ostravsko-opavský