Slovo školního kaplana

P. Tomáš Čirž, Dr. theol.

P. Tomáš Čirž, Dr. theol.

Milí studenti a přátelé,

o mladém člověku se říká, že je zvídavý, vynalézavý, plný energie a elánu, mnohdy hodně kritický, nespokojí se s povrchností, že rád podniká různá dobrodružství a nebojí se čelit velikým výzvám.

Jednou z takových výzev je i studium na Biskupském gymnáziu v Ostravě. Začít zde studovat znamená vydat se vstříc velikému dobrodružství. Na své cestě za poznáním budete objevovat nejen světy, které již znáte, ale i ty dosud méně známé či zcela nové. Budete prožívat mnoho překvapení, budete vystaveni různým zkouškám a čelit mnoha otázkám. K těmto patří i otázka po smyslu lidského života, odkud jsem, proč jsem zde, kam směřuji, a s ní nerozlučně spjatá otázka po Bohu. Rád bych vás, kteří u nás již studujete nebo to teprve zvažujete, chtěl povzbudit a pozvat k tomu, abychom nejen o těchto otázkách, ale i o jiných náboženských tématech společně hovořili a přemýšleli, abychom stále více a hlouběji pronikali do bohatství, které nám nabízí křesťanská tradice, a rozšířili si tak svůj pohled na svět a na lidi kolem nás.

Moc bych vám všem přál, aby vám ono dobrodružství, do kterého vstupujete, přinášelo spoustu potěšení a radostí, abyste se na našem gymnáziu cítili dobře, získali zde mnoho nových poznatků, odborných znalostí a vědomostí, seznámili se s novými kamarády a přáteli, a aby se z vás stali lidé, kteří budou mít srdce vnímavé, otevřené a ochotné naslouchat, srdce toužící po pravé životní moudrosti.

K tomu všemu vám žehná

P. Tomáš Čirž, školní kaplan