Slovo ředitele

Církevní školy obecně nabízejí žákům a studentům alternativní způsob vzdělávání a výchovy. Naše gymnázium v první řadě připravuje studenty na další studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Navíc se snažíme studenty vybavit životními hodnotami, které mají svůj původ v křesťanství.

Často jsou mi kladeny dotazy, zda v naší škole studují pouze věřící studenti a zda zde pracují pouze věřící kantoři. Jsme školou otevřenou pro všechny studenty i kantory, kteří věří v lásku, dobro, spravedlnost a odvádějí svůj díl práce poctivě a zodpovědně. Jádrem našeho společenství by pak měli být ti, kteří věří v Lásku, Dobro, Spravedlnost.

Naše gymnázium bylo pilotním gymnáziem pro ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia jako jediné v Moravskoslezském kraji. V rámci této pilotáže jsme si vytvořili svůj školní vzdělávací program s motivačním názvem „Po jejich ovoci je poznáte …“

Jako partneři jsme zapojeni do projektu „Quo Vadis II“ a v tomto projektu podporujeme mimořádně nadané žáky v sedmi základních školách našeho regionu v zájmových kroužcích.

V programu Comenius spolupracujeme se školami v Turecku, Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Německu a Portugalsku.

Tradičními celoškolními akcemi jsou Masarykiáda, adventní koncert, školní akademie, sportovní den školy, laťka o pohár otce biskupa ve skoku vysokém a jiné.

Dlouhou a úspěšnou tradici má ve škole šachový kroužek a různá pěvecká sdružení.

Velmi bych si přála, aby se naši studenti nejen dobře uplatnili v dalším studiu a v zaměstnání, ale aby i našli odvahu konat v životě dobro a vidět kolem sebe právě ty bližní, kteří potřebují pomoc.

V naší škole usilujeme o to, aby se mohli studenti i rodiče spolupodílet na zvelebování prostředí školy. Významnou pomocnou ruku nám podává také náš zřizovatel Biskupství ostravsko – opavské.

Mgr. Jana Vylobová

ředitelka školy