Složení školské rady

Předseda:

MUDr. Bernard Chrástecký – za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky

Členové:

Ing. Pavla Hostašová – jmenovaná zřizovatelem školy Biskupstvím ostravsko – opavským

Mgr. Robert Bangievský – za pedagogické pracovníky

Kontaktní e-mail:

bernardchrastecky@centrum.cz