Společná část MZ 2019

Společná část maturitní zkoušky 2019

Povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných:
a) formou didaktického testu,
b) formou písemné práce,
c) ústní formou před zkušební maturitní komisí.

Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu.

Nepovinné zkoušky:

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám.

Platná legislativa:

Školský zákon

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou