Údržba ICT

V měsící červenci bude provedena údržba všech IT zařízení. Většína počítáčů bude přeinstalována. Proto prosím zazálohujte si svá data nebo sepošte seznam věcí, které mají být v PC zachovány.