Author Archive

Údržba ICT

V měsící červenci bude provedena údržba všech IT zařízení. Většína počítáčů bude přeinstalována. Proto prosím zazálohujte si svá data nebo sepošte seznam věcí, které mají být v PC zachovány.

Bakaláři – PC kabinety

Dne 10.1.2011 bude systém Bakaláři přesunut na server. Většina PC je už nastavena pro přechod na server. Pokud se stane, že na některém PC Bakaláři nelze spustit, kontaktujte mne.

Online Chat

Pokud máte problém, který chcete řešit hned, využijte novou službu online chatu. Stačí kliknout na odkaz v levém nebo pravém panelu Správce sítě: Online Chat a vyčkat na spojení.