Týdenní plán

čtvrtek 17.5.

pátek 18.5.

sobota 19. 5.

Soustředění Scholy (Mgr. Chrástecká M)

 

pondělí 21.5.

Celý týden pokračují maturitní zkoušky. Je vypnuté zvonění, dodržujte začátky a konce vyučovacích hodin. Výuka a dozory podle náhradního rozvrhu. Na oběd jde každá třída až po skončení svého vyučování (6. hod začíná vždy v 12.30 hod!)

Udržujte klid na chodbách, zvláště v 1. NP, nerušte zkoušky.

úterý 22.5.

Mše svatá v 7.30 hodin, službu má IV. ročník – zahájení maturit IV. ročníku

Prima má druhou část Preventivního programu – 2. a 3. hod ve své třídě

Septima a III. roč – poučení o bezpečnosti na ekologickém kurzu: 1. hod v jídelně (Mgr. Kany, Mgr. Pešatová)

středa 23.5.

Službu v kapli má sexta A

Při procházení chodbou do kaple na mši svatou se chovejte tiše a nerušte zkoušky!

První ročník – informace k obhajobám ročníkových prací – 2. hod (Mgr. Johnová)

čtvrtek 24.5.

pátek 25.5.

Zájezd do Vídně pro přihlášené studenty němčiny z kvinty, sexty A a II. ročníku (Mgr. Sladká, P. Tomáš Čirž), návrat 27. 5.

neděle 27. 5.

Studenti septimy a III. ročníku odjíždějí na Ekologický kurz (Mgr. Kany, Mgr. Pešatová, Mgr. Barčová, Mgr. Burda), návrat 31. 5.