Výchovný poradce

Ing. Marie Jędrysková

Konzultační hodiny: Po a St 13.15 – 14.15 hod. (dále dle domluvy)

Kontakt:  marie.jedryskova@b-g.cz

Mou pracovní náplní a zájmem je pomoc studentům při volbě jejich dalšího vzdělávání a profese a péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

Studenti, přijďte

• pokud budete chtít poradit s výběrem semináře, vysoké školy či budoucí profesí,

• pokud z osobních či rodinných důvodů nezvládáte školu,

•pokud máte specifické vzdělávací potřeby, jste zdravotně postižení, cizinci atd.,

• pokud nevíte, jak se  efektivně učit atd.,

•pokud si nevíte rady i s jinými než výše uvedenými problémy.

Rodiče a zákonní zástupci, přijďte

•pokud má Vaše dítě problémy s učením,

•pokud má Vaše dítě specifické výukové potřeby (spolupráce s pedagogicko-psychologickou

poradnou),

•pokud se zajímáte o profesní kariéru Vašeho dítěte.

Učitelé, přijďte

•pokud si nejste jisti, jak efektivně pracovat s žáky se specifickými poruchami učení,

•pokud dojde k nenadálému zhoršení prospěchu nebo chování Vašich studentů.